Welkom Hengelsport Aanbiedingen Vispas Wedstrijden en cursussen Links Info
Het gebruik van de informatie die op deze site is gepubliceerd, is toegestaan voor persoonlijke doeleinden. Het commercieel gebruik van enige informatie van deze site is uitdrukkelijk verboden, net als het kopieren of hergebruiken van het beeldmerk van Hengelsport Oostland.

OPENINGSTIJDEN


Dinsdag  t/m  vrijdag
09.00 - 17.30 uur
(geen koopavond)
Zaterdag: 09.00 - 17.00 uur
Zondag en Maandag
gesloten.

 

Vispas

Wordt u langs de waterkant gesnapt met een hengel zonder de Vispas (visvergunning) dan wacht u een bekeuring  vanaf 90 Euro!!! (zie onderstaand kader)
Ga dus niet vissen zonder geldige pas!
Zo’n Vispas kunt u bij ons aanschaffen.

Weet u niet welke pas u nodig heeft doe dan de VISPASCHECK op onderstaand schema of op www.vispas.nl.

Wilt u weten wat uw Vispas u kost, kijk dan op de onderliggende bladzijden.

Hoogte van de boetes voor sportvissers in 2018:


*Gedurende de nacht vissen waar dit niet is toegestaan: € 95,-

*Niet kunnen tonen visakte: € 90,-
*Vissen op een binnenwater zonder toestemming (vergunning)
   rechthebbende:  € 140,-
*Het vissen in verboden water met 1 of 2 hengels: € 130,-

*Het vissen in verboden water met meer dan 2 hengels: € 320,-
(aub, pas op met de 3e hengel).

*Geluidsoverlast veroorzaken: € 140,-  (bijv. beetverklikkers in
  woonwijken, radio en schreeuwen).

*Afval achterlaten: € 140,-

*Wildkamperen of de weg als slaapplaats gebruiken: € 140,-

*Brand stichten / in open lucht vuur stoken: € 280,-

*Hond meenemen buiten de toegestane periode: € 95,-

*Graven / spitten waar dit niet mag: € 140,-

*Groen beschadigen: € 140,-

*Op openbare weg alcohol drinken waar dat verboden is: € 90,-

*Openbaar (soft) druksgebruik: € 60,-

*Openbaar (Hard) druksgebruik: € 340,-

*Wildplassen/poepen: € 140,-

*Buiten het visseizoen vissen: € 95,-  (voor de roofvissers)

*Met levend aas vissen: € 380,-  (dus pas op als je deze winter
  een levende aasvis inzet)

Voor het in bezit hebben van vis tijdens een voor die
soort gesloten periode en het in bezit hebben van
ondermaatse vis gold altijd een standaard boete
van € 140. De hoogte van de boete wordt door
de Officier van Justitie bepaald.
Het richtbedrag hierbij is nog steeds € 140 maar de
Officier van Justitie kan hier dus van afwijken.

De hoogte van de boete voor het in bezit hebben van paling die kleiner is dan 25 cm. wordt ook door de Officier van Justitie  bepaald. Tot 1 januari gold hiervoor een standaard bedrag
van € 280.
 

Al met al een goede reden om
je aan de geldende regels te houden.
Want op iedere overtreding komt
ook nog een schamele € 9,- aan
administratiekosten!

Noot: De hoogte van de boetes wordt niet door Sportvisserij Nederland of de hengelsportfederaties bepaald, maar door het ministerie. De in- komsten van de uitgeschreven boetes gaan ook allemaal naar de staatskas.

Op Visplanner.nl kunt u kijken in welke wateren u met uw vispas mag vissen.

Gemeenten
SVBD
NPHV
HSV Ruischvoorn
Groot Rotterdan